Joanna Owczarek Fortepian Historyczny

  • O artystce
  • Nagrania
Joanna Owczarek

Urodzona w 1989 r. w Gdyni, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat i kontynuowała ją w PSM II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem 2008, klasa fortepianu dr Anny Chęćki-Gotkowicz). W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Ewy Bukojemskiej. Umiejętności doskonaliła na Universität Mozarteum w Salzburgu w klasie prof. Petera Langa jako stypendystka programu Sokrates-Erasmus (2010/2011), jak również podczas wielu kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Katarzynę Popową-Zydroń i prof. Tamasa Ungara. Studiowała także Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Laureatka II Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów im. Roberta Schumanna w Suwałkach (2007 r.), III nagrody w kategorii chopinowskiej na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Breście we Francji (2008 r.), uczelnianego Konkursu Kameralnego (Kraków, 2010 – I nagroda) oraz finalistka Międzynarodowego Konkursu im. Paula Hindemitha w Berlinie ( 2009 r.) Za swoje osiągnięcia została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska oraz Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

Występowała jako solistka i kameralistka m.in. podczas koncertów w Filharmonii Bałtyckiej, w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk i Radia Kraków, Dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, Muzeum Historii Katowic (na instrumencie historycznym), a także w ramach licznych projektów i festiwali organizowanych przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

Przygodę z wykonawstwem na historycznych instrumentach klawiszowych rozpoczęła w 2010 r. podczas pobytu w Salzburgu, zgłębiając tajniki gry na pianoforte pod okiem prof. Wolfganga Brunnera, a w następnych latach na klawikordzie (Akademia Muzyczna w Krakowie, klasa mgr Marii Erdman). Uczestniczyła także w kursach mistrzowskich poświęconych pianoforte prowadzonych przez Katarzynę Drogosz (Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim 2012) i przez Josa van Immerseela (Weimarer Meisterkurse 2013). Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu historycznego prof. Marka Toporowskiego i mgr Katarzyny Drogosz.

JOSEPH HAYDN - WARJACJE F-MOLL Hob XVII:6

Franz Schubert Impromptu f-moll op. 142 nr 3

CARL PHILIPP EMANUEL BACH - FANTAZJA C-DUR Wq 59/6