Maria Misiarz Wiolonczela barokowa

  • O artystce
  • Nagrania
Maria Misiarz

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie wiolonczeli. Od kilku lat interesuje się historycznymi praktykami wykonawczymi. Studiowała wiolonczelę barokową w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu u wykł. J. Thiela oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie mgr M. Caudle’a.

Uczestniczyła w licznych kursach m.in. Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu, Międzynarodowej Letniej Szkole Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim, Letnich Kursach Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie, warsztatach European Union Baroque Orchestra w Luxemburgu, Letniej Akademii Muzycznej na zamku w Mirze na Białorusi, a także lekcjach mistrzowskich u takich wiolonczelistów jak C. Barczyk, P. Carrai, K. von der Goltz, B. Máté, M. Möllenbeck, J. Reuling.

Bierze udział w licznych projektach kameralnych i orkiestrowych. Kilkukrotnie współpracowała z orkiestrą „Concerto Polacco” i „II Giardino d’Amore”. Obecnie gra w „Theresia Youth Baroque Orchestra” oraz „Academia Montis Regalis” we Włoszech. Życie koncertowe łączy z pracą pedagogiczną – uczy wiolonczeli barokowej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bytomiu.

Schumann - I Zart und mit Ausdruck

Schumann - III Rasch und mit Feuer