Wynajem instrumentów

W dyspozycji Fundacji znajdują się nowe, znakomicie utrzymane klawesyny oraz oryginalny fortepian historyczny:

  • instrument jednomanuałowy – kopia wg Ioannesa Moermansa z roku 1584 (rzadkość w skali całego kraju)
  • instrument jednomanuałowy - kopia wg Giovanniego Battisty Giustiego z roku 1681
  • klawesyn jednomanuałowy - kopia wg Carlo Grimaldiego z 1697 roku
  • koncertowy instrument dwumanuałowy – kopia wg Pascala Taskin z roku 1786
  • koncertowy instrument dwumanuałowy – kopia wg Pascala Taskin z roku 1769
  • oryginalny fortepian stołowy zbudowany przez Andersa Hultinga ok. roku 1835

Fundacja wypożycza odpłatnie powyższe instrumenty, zapewniając jednocześnie kompleksową obsługę w zakresie ich transportu i przygotowania do koncertu (strojenie, korekta). Ceny do uzgodnienia.

1 Instrument jednomanuałowy – kopia wg Ioannesa Moermansa z roku 1584 (rzadkość w skali całego kraju)

Klawesyn jednomanuałowy, zbudowany w roku 2017 w pracowni Witolda Gertnera jako kopia instrumentu Ioannesa Moermansa, Antwerpia 1584 z dwoma rejestrami ośmiostopowymi oraz lutnią, skala klawiatury obejmuje 4 ½ oktawy, co stanowi pewnego rodzaju bogactwo w przypadku instrumentu z 1584 roku. Transpozycja 392/415/442. Zakres klawiatury CC - f’’’. Dźwięk instrumentu jest ciepły, nasycony i długo wybrzmiewający.

Zdobienia płyty rezonansowej klawesynu są dziełem krakowskie plastyczki Anny Chmiel.

Klawesyn - kopia wg Ioannesa Moermansa z roku 1584
Klawesyn - kopia wg Ioannesa Moermansa z roku 1584
Klawesyn - kopia wg Ioannesa Moermansa z roku 1584

2 Instrument jednomanuałowy - kopia wg Giovanniego Battisty Giustiego z roku 1681

Klawesyn jednomanuałowy, zbudowany w roku 2018 w pracowni Witolda Gertnera jako kopia instrumentu Giovanniego Battisty Giustiego z roku 1681. Dwa rejestry ośmiostopowe oraz lutnia. Transpozycja 392/415/442. Zakres klawiatury GG - e’’’

Klawesyn jednomanuałowy - kopia instrumentu Giovanniego Battisty Giustiego z roku 1681
Klawesyn jednomanuałowy - kopia instrumentu Giovanniego Battisty Giustiego z roku 1681
Klawesyn jednomanuałowy - kopia instrumentu Giovanniego Battisty Giustiego z roku 1681

3 Klawesyn jednomanuałowy - kopia wg Carlo Grimaldiego z 1697 roku

Klawesyn jednomanuałowy, zbudowany wg kopii instrumentu Carlo Grimaldiego z 1697 roku. Dwa rejestry ośmiostopowe oraz lutnia. Transpozycja 415/440. Zakres klawiatury FF - g’’’. Typowe brzmienie instrumentu włoskiego.

Klawesyn jednomanuałowy - kopia wg Carlo Grimaldiego z 1697 roku
Klawesyn jednomanuałowy - kopia wg Carlo Grimaldiego z 1697 roku

4 Koncertowy instrument dwumanuałowy – kopia wg Pascala Taskin z roku 1786

Klawesyn dwumanuałowy, zbudowany w roku 2015 w pracowni Witolda Gertnera jako kopia instrumentu ze szkoły Pacala Taskin, Paryż ok. 1769. Dwa rejestry ośmiostopowe, jeden czterostopowy oraz lutnia. Transpozycja trzystopniowa 392/415/442. Zakres klawiatury FF - g’’’. Piękna, ciepła, nasycona barwa dźwięku.

Koncertowy instrument dwumanuałowy – kopia wg Pascala Taskin z roku 1786
Koncertowy instrument dwumanuałowy – kopia wg Pascala Taskin z roku 1786

5 Koncertowy instrument dwumanuałowy – kopia wg Pascala Taskin z roku 1769

Klawesyn dwumanuałowy, skonstruowany i zbudowany w pracowni Witolda Gertnera w roku 2019 jako kopia instrumentu ze szkoły Pacala Taskin, Paryż ok. 1769. Dwa rejestry ośmiostopowe, jeden czterostopowy oraz lutnia. Transpozycja trzystopniowa 390/415/440. Instrument odznacza się niezwykłą urodą i kunsztem wykonania. Grali na nim William Christi, Christophe Rousset i Raphael Alpermann.

Klawesyn dwumanuałowy
Klawesyn dwumanuałowy
Klawesyn dwumanuałowy
Klawesyn dwumanuałowy
Klawesyn dwumanuałowy

6 Oryginalny fortepian stołowy zbudowany przez Andersa Hultinga ok. roku 1835

Fortepian stołowy z warsztatu szwedzkiego budowniczego Andersa Hultinga (1705 - 1849), powstały ok. 1835 roku, odrestaurowanym w pracowni Witolda Gertnera w 2018 roku. Świetny stan zachowania mechanizmu. Instrument posiada 6 1/4 oktawy. Wysokość stroju 430 Hz.

Oryginalny fortepian stołowy zbudowany przez Andersa Hultinga ok. roku 1835
Oryginalny fortepian stołowy zbudowany przez Andersa Hultinga ok. roku 1835