Misja Fundacji

„Czynić dobro, gdzie to możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem.”.

Ludwig van Beethoven

Drodzy Państwo!

Jaką siłę musi mieć muzyka i jaką pasją może się stać, jeśli porzuca się dla niej dotychczasowe zajęcia i wchodzi w obszar niepewny, ale jakże fascynujący i nieprzewidywalny. A gdy do tego można jeszcze zrobić coś dla innych, młodszych, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej. Powołałam fundację, aby pomagać młodym muzykom, ale także, aby zachęcić Koleżanki i Kolegów ze świata biznesu do zwrócenia większej uwagi na muzykę dawną, odnalezienia w niej piękna i wspierania tych talentów muzycznych, którymi zawładnęła magia wykonawstwa historycznego. Wierzę, że świat jest pełen ludzi z pasją, którzy angażują się w niełatwe przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że niektórych z nich poznam niebawem. Fundacja Pianoforte, to również grono muzyków, którzy zechcieli wesprzeć moją inicjatywę, gdyż uważają, podobnie jak ja, że muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.

Anna Fydryk