Planowane projekty

W najbliższym czasie Fundacja przewiduje realizację następujących projektów.

1 Nagranie i wydanie albumu Zespołu Muzyki Dawnej FLORIPARI „Muzyczne Pocztówki z Dawnej Polski” cz. II Cracovia Mundi

Cracovia Mundi to jeden z autorskich i najczęściej przedstawianych przez FLORIPARI programów koncertowych. Prezentowany m.in. w Rumunii, Bułgarii, Szkocji i Australii zawsze spotykał sie z entuzjastycznym przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem publiczności. Program Cracovia Mundi stanowi opowieść o muzycznej spuściźnie wielokulturowego Krakowa, stolicy Królestwa i Rzeczpospolitej Obojga Narodów XV-XVII wieku, o wielu narodach zamieszkujących ówczesne Królestwo (m.in.: Polakach, Litwinach, Rusinach, Niemcach, Żydach), ich kulturze i religiach (katolikach, protestantach, m.in. braciach polskich, semitach i prawosławnych).

Repertuar muzyczny stanowić będą wybrane utwory z dawnych pieśni i tańców, m.in. litewskie, polskie, ruskie, niemieckie, żydowskie oraz utwory z wybranych kancjonałów, m.in.: Kancjonał Piotra Artemiusza, Kancjonał Szymona Krofeya, Katechizm Wileński, Kancjonały Składane, Kancjonał Braci Polskich.

Wydanie płytowe utworów zawartych w programie Cracovia Mundi stanowi najlepszą odpowiedź na zainteresowanie i potrzebę publiczności FLORIPARI oraz wszystkich osób pragnących zgłębić tradycję muzyczną dawnej Polski. Na rynku muzycznym brakuje nagrań, które w sposób spektakularny oddawałyby ducha wielonarodowościowego Krakowa XV-XVII wieku, jednego z centrów ówczesnej Europy, miasta tolerancji narodowej i religijnej. Podobny album mógłby służyć poszerzeniu wiedzy i świadomości muzyczno-historycznej odbiorców, a aktywnie rozpowszechniany m.in. przez Zespół Muzyki Dawnej FLORIPARI z Zamku Królewskiego na Wawelu mógłby przyczynić się do promocji Krakowa poza granicami Polski i stać się muzyczną wizytówką miasta.

2 Nagranie i wydanie płyty "Trans Toccata" Monika Foryś & Piotr Orzechowski "Pianohooligan"

Piotr Orzechowski (1990) „Pianohooligan” – ”Trans-Toccata”

Monika Foryś - Trans TocataWstęp do Trans-Toccaty powstawał na małym, rozstrojonym szpinecie na obrzeżach szwajcarskiego Ebersolu w maju 2012. Już wtedy wiedziałem, że swoją deklamacyjną wymową zapowiada jakąś strukturalną burzę, której zarys nie był mi jeszcze znany. Konsultując pokaźną ilość moich późniejszych pomysłów z instrumentami o wiele już ciekawszymi, narodziły się sens i fala dalszej części utworu. Nie chciałem sugerować się jakimkolwiek innym dziełem czy myślą kompozytorską, obce było mi również identyfikowanie się konkretnym muzycznym stylem. Kiedy już więc pojawił się pierwszy temat i jego przetworzenie, wiedziałem w jaką stronę wszystko pójdzie; zobaczyłem muzyczny punkt docelowy gdzieś wysoko i pomyślałem, że trzeba będzie zdążyć do niego dobiec. Nie będzie czasu na rozprężenia. Lecz jaki jest tego efekt? Zwieńczenia napięć należy szukać w sobie."

Piotr Orzechowski

3 Nagranie i wydanie płyty "Little Traveler" Monika Foryś & Mateusz Gawęda

Mateusz Gawęda (1990) - "Little Traveler"

Monika Foryś, Mateusz Gawęda - Little Traveler

W XVIII i XIX wieku klawesyn zostaje „wyparty” z salonów przez jego następcę: pianoforte, a dalej fortepian. „Mały Podróżnik” to przypomnienie wspólnych korzeni instrumentów: klawesynu i fortepianu- zestawienie ich na zasadzie podobieństw i kontrastów. „Little Traveler” to muzyczna opowieść- nasz bohater podróżuje po całym świecie, aby strzec pewnej tajemnicy, która nie może dostać się do niepowołanych osób. W każdym miejscu czyhają na niego kolejne niebezpieczeństwa. Teoretycznie jest to ciągła ucieczka, ale On traktuje to jako niekończącą się podróż pełną przygód. Za pomocą dźwięków, wielobarwnych harmonii opisałem początkowe sceny z życia "Małego Podróżnika". Czy uda się dochować sekretu?

Mateusz Gawęda