Anna Huszczo klawesyn

  • O artystce
Artur Łuczak

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej (studia magisterskie) oraz w klasie prof. Magdaleny Myczki (studia podyplomowe). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie gry na fortepianach historycznych w klasie dr Katarzyny Drogosz w Akademii Muzycznej w Katowicach.  Umiejętności gry na instrumentach poszerzała podczas licznych kursów mistrzowskich w kraju i za granicą u m.in.: Colina Tillneya, Collina Bootha, Kennetha Weissa, Annelie de Man, Terese de Goede, Lilianny Stawarz, Leszka Kędrackiego, Nicolasa Parla, Marco Vitale, Andreasa Staiera oraz Christine Schornsheim.

Brała udział w projektach organizowanych przez: Operę Bałtycką, Filharmonię Narodową oraz Capellę Cracoviensis. Współpracuje z Radomską Orkiestrą Kameralną, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Krakowską Orkiestrą Kameralną, Krakowską Operą Kameralną oraz Sinfoniettą Cracovią. Jest członkiem zespołu muzyki dawnej  Il Vento oraz duetu klawesynowego ClaveDuo.