Mateusz Kowalski viola da gamba

  • O artyście
Mateusz Kowalski

Violę da gamba studiował w Krakowskim Konserwatorium im. W. Lutosławskiego w klasie Kazimierza Pyzika oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie u Marcina Zalewskiego. W 2009 roku uzyskał w tej uczelni dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił w Królewskim Konserwatorium w Hadze, kształcąc się u Philippa Pierlot i Rainera Zipperlinga. Uczestniczył w kursach i lekcjach gambowych prowadzonych przez takich muzyków jak Paulo Pandolfo, Marianne Muller, Petr Wagner, Christine Plubeau, Mark Caudle oraz w projektach orkiestrowych pod kierunkiem Jacques’a Ogga i Manfreda Cordesa.

Jest członkiem specjalizującego się w muzyce renesansu zespołu Floripari, którego siedzibą jest Zamek Królewski na Wawelu. Występuje również w kilku innych formacjach muzyki dawnej w Polsce – Ars Cantus, Consortium Sedinum, Camerata Cracovia – w międzynarodowym zespole Ensemble Barocum, wileńskim Brevis Consort oraz słowackim Le Nuove Musiche. Z zespołami tymi występuje w Polsce i za granicą (m.in. Holandia, Szkocja, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Litwa, Hiszpania, Australia Zachodnia).

Współpracuje również z Baletem Dworskim Cracovia Danza oraz zespołem Capella Cracoviensis. Wraz z gambowym triem Gambasada zajął pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej – Żory 2012. Od 2013 jest asystentem w klasie violi da gamba krakowskiej Akademii Muzycznej.

Prowadzi wokalny zespół Perfugium, którego głównym polem zainteresowań jest religijna muzyka dawnych epok oraz tradycyjne pieśni Kościoła w Polsce. Z zespołem tym wydał sześć płyt CD. Współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, biorąc udział w nagraniach i prowadząc warsztaty muzyki liturgicznej. Przez kilka lat był członkiem Bractwa Lutni z Dworu na Wysokiej, wokalnej grupy prowadzonej przez lutnistę Antoniego Pilcha. Z zespołem tym wziął udział w wielu prestiżowych koncertach i występach: Festiwal d’Ile de France (w ramach Roku Polskiego we Francji), reprezentacja Województwa Małopolskiego na wystawie Expo Hanower ‘2000, koncerty na zaproszenie Konsulatu Polskiego w Barcelonie, trzykrotny udział w Festiwalu Trialogos w Tallinie (tam m.in. wspólne występy z estońskim zespołem Linnamusikud oraz Sirin z Moskwy), koncert z udziałem trębacza Tomasza Stańki (połączenie polskiej pieśni pasyjnej z jazzową improwizacją).