Floripari muzycy Wawelscy

  • O zespole
  • Muzycy
  • Nagrania

Zespół utworzony został przez absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze. Wykonuje muzykę renesansu i baroku na instrumentach historycznych lub ich kopiach z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych. Artyści uczestniczyli w licznych kursach interpretacji muzyki dawnej. Szczególną wagę miały stypendia prestiżowej DISS Dartington(1993, 1994, 1995) w Anglii i wiążące się z nimi kontakty z artystami takiej miary jak: Paul Goodwin, Emma Kirkby czy Anthony Rooley. Niektórzy z członków Zespołu zostali również uhonorowani stypendium Fundacji The David Reichenberg Trust z Londynu przeznaczonym na zakup instrumentów historycznych.

FLORIPARI związane jest z Zamkiem Królewskim na Wawelu w Krakowie i występuje w nim na co dzień; prowadzi aktywną działalność biorąc udział w festiwalach i koncertach w Polsce i za granicą (Anglia, Francja, Niemcy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Litwa, USA, Bułgaria, Włochy, Szkocja, Australia). Realizuje także własne, interesujące projekty we współpracy z uznanymi artystami i zespołami muzyki dawnej. Przy wielu okazjach muzycy występują w strojach historycznych, co nadaje ich koncertom dodatkowy walor interesującego widowiska.

Służyłem ja tobie dosyć

Polish Ayre & Polish Villanell

Wideo promocyjne