Floripari muzycy Wawelscy

  • O zespole
  • Muzycy
  • Nagrania

Zespół muzyki dawnej FLORIPARI powstał w 1994 roku, jednym z jego współzałożycieli jest Aleksander Tomczyk, do dziś pełniący rolę kierownika artystycznego. Ideą muzyków jest przybliżanie i prezentowanie dawnej sztuki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Zespół gra na instrumentach historycznych i według dawnych technik wykonawczych, jak również w duchu licentia poetica, czego wyrazem są interpretacje inspirowane muzyką ludową i orientalną. Od początku swojej działalności FLORIPARI bardzo aktywnie koncertuje w Polsce i za granicą (m.in. w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Anglii, Szkocji, we Włoszech, w USA i Australii). Działania FLORIPARI były wielokrotnie wspierane przez Instytut Adama Mickiewicza.

Przeszło 20 lat temu zespół związał swoją działalność z Zamkiem Królewskim na Wawelu, przywracając tradycje muzyczne dworu królewskiego i muzycznych kapel sprzed wieków.

Muzycy Wawelscy dokonali wielu nagrań, są to m.in. album „Kędykolwiek teraz jesteś. Liryka miłosna dworów europejskich XVI i XVII w.” (1995), płyta „Auditum de coelis. Jasnogórskie muzykalia” (2001), „Jasnogórska Muzyka na Boże Narodzenie” (2005) oraz „Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski” (2012). Rok 2016 zaowocował płytą-śpiewnikiem z „Cantigas de Santa Maria”, które po raz pierwszy zostały wykonane w języku polskim.

Muzycy FLORIPARI od lat zajmują się pracami badawczymi nad nieznanymi polskimi muzykaliami, m.in. zespół bada i wykonuje muzyczną spuściznę Braci Polskich (Arian) oraz Kapeli Rakowskiej.

Istotnym wymiarem aktywności FLORIPARI jest działalność edukacyjna. Muzycy biorą udział w koncertach dla najmłodszych, grając i opowiadając o historii Polski i kulturze dawnych wieków – instrumentach, obyczajach i modzie. FLORIPARI ma na swoim koncie występy dla dzieci m.in. w Filharmonii Narodowej i Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz współpracę z Działem Edukacji Filharmonii Krakowskiej.

Cantiga 380 "Sen calar nen tardar"- "Z całych sił, póki żyw"

Cantiga 100 "Santa Maria, Strela do dia"

Kancjonał Rakowski (1625) - psalm "Do Ciebie, Panie"